Select Page

پمپ کالپدا NC3 25-40/180

نوع پمپ : الکتروپمپ سیرکوله

قدرت پمپ : 53 وات

دور موتور : سه دور

نوع اتصال : رزوه اي

سایز دهانه :  1 اینچ

0/6 – 3/5 : ( m ) هد

0/5 – 2/5 : ( m3/h ) دبي

فاصله بین ورودی و خروجی پمپ 18 cm می باشد .

تکفاز

تلفن

٧٧٥٢٩٤١٠-٠٢١

٧٧٥٢٩٤٣٧-٠٢١

٧٧٦٨٩٤١٦-٠٢١

٧٧٦٨٩٥٢٣-٠٢١

٧٧٦٨٩٣٢٦-٠٢١

آدرس

تهران، خيابان طالقانی، بين بهار و شريعتی، كوچه طباطبايی مقدم، بن بست تابستان، پلاك ٧، واحد ٧